Informace ohledně ošetřovného

Poslanecká sněmovna schválila včera (13.5), v rámci novely zákona O sociálním zabezpečení, níže uvedené body ohledně OČR. Upozorňujeme, že Mateřská škola dosud neobdržela žádné nové instrukce, ani formuláře a zákon ještě musí projít senátem. Pro aktuální informace doporučujeme kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení. Děkujeme za pochopení.

Novela zavádí tyto body:

– sjednotit postup u všech zařízení pro děti (viz nejednotný postup při otevírání škol a mateřských škol)
– umožnit rodiči nadále čerpat ošetřovné, pokud dítě neumístí z vážných důvodu, zejména:
– možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných členů domácnosti v důsledku výskytu koronaviru,
– provozní důvody na straně školy nebo jiného zařízení, např. důvody kapacitní,
– jiné vážné důvody na straně rodiče (např. nemožnost skloubit omezenou školní docházku dítěte se zaměstnáním);
– důvody uvede rodič na předepsaném tiskopise vydaném ČSSZ v rámci měsíčního výkazu k čerpání ošetřovného;
– umožnit čerpat za těchto podmínek ošetřovné zpětně od 1. května 2020 – důvodem je dřívější otevírání mateřských škol.