Instrukce k docházce do MŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s prevencí před koronavirem COVID-19, Vás žádáme o dodržování níže uvedených pravidel. Dále Vás žádáme o vyplnění docházky na prázdniny a připomínáme, že došlo ke změně
v termínu uzavření školy. Děkujeme za spolupráci.

Rodiče:

 • Rodič před zahájením účasti dítěte ve škole doloží „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“. Formulář si můžete vytisknout doma přinést vyplněný nebo vyplnit až v MŠ. Bez tohoto formuláře nebude přijetí dítěte možné.
 • Před školou dodržují rodiče stanovené rozestupy a používají ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Po vstupu do budovy použijí rodiče dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy.
 • Rodiče doprovázející děti musí v prostorách mateřské školy používat ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Dítě doprovází vždy jen jeden zákonný zástupce.
 • V šatně může být najednou maximálně 5 rodičů s dětmi, čímž může dojít ke zdržení při přijímání dítěte.
 • Rodiče musí v prostorách školy mezi sebou dodržovat stanovený odstup.
 • Doba, kdy se rodiče zdržují v prostorách školy, musí být minimalizována.
 • V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole.

 Děti:

 • Po vstupu použijí za pomoci rodičů dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy.
 • Dítěti bude při vstupu provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem. Pokud bude teplota vyšší než 37 stupňů celsia, bude rodič vyzván k dodání potvrzení o zdravotním stavu dítěte od praktického lékaře.
 • Před příchodem do třídy, si dítě za dozoru doprovázející osoby, musí umýt ruce teplou vodou
  a mýdlem nejméně 20-30 sekund.
 • V prostorách školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Pobyt venku je realizován po skupinách, prostorově nebo časově oddělen.
 • Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé činnosti.
 • V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná KHS.
 • V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocnění, musí ostatní děti ze skupiny
  a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Po dobu trvání ochranných opatření si děti nemohou brát do mateřské školy hračky z domova.
 • Každé dítě bude mít ve skříňce jednu roušku pro případ objevení nákazy ve škole.