Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že chceme zajistit, aby škola byla pro Vaše děti bezpečným prostředím a nedošlo ve škole k výskytu onemocnění koronavirem, vyzývám ty z Vás, kteří jste byli se svými dětmi o jarních prázdninách v zasažených oblastech (mimo jiné celá Itálie), abyste své děti v pondělí 9. března 2020 neposílali do školy a nechali je, ve 14denní karanténě doma. Toto opatření vydávám v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsme obdrželi dnešního dne 6. března 2020. V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká, nejpozději do neděle 8. března 2020 na telefon 777 142 246.

Mateřská škola Budovatelská má v pondělí 9. března běžný provoz, v případě jakýchkoliv změn Vás budeme neprodleně informovat. 

Věřím, že toto opatření pochopíte a budete respektovat.

Bc. Marek Havelka

                                                                                                                         ředitel školy