Další výskyt nemoci Covid-19

Vážení rodiče,

v naší škole se bohužel potvrdil další výskyt nemoci Covid-19. Karanténa se tentokrát bude týkat dětí ze třídy myšiček a berušek, které byly ve škole 6.-9. 1. 2021 tedy středa až pátek minulého týdne. 
Hygiena bude postupně kontaktovat všechny, kterých se to týká a sdělí Vám další informace.