O školce

Naše MŠ

MŠ Budovatelskou najdete v klidné části sídliště Jižní Svahy ve Zlíně.

Vaše děti se u nás mohou těšit na milé paní učitelky, pět tříd plných sluníčka a hraček, pěknou a velkou školní zahradu. V průběhu roku také připravujeme mnoho akcí a aktivit, děti mohou navštěvovat různé kroužky,… Zkrátka se snažíme, aby to u nás děti bavilo, rozvíjely své dovednosti a cítily se dobře 🙂


Provoz mateřské školy

Mateřská škola je otevřena od pondělí – pátku od 6.30 do 16.30 hodin.
Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8 hodin (po domluvě je možno později).

Omlouvání dětí
je možno osobně den předem, nebo ráno nejpozději do 7.30h telefonicky na kontaktech:

1. třída MYŠIČKY       777 970 956
2. třída BERUŠKY       777 970 930
3. třída JEŽEČCI         777 970 944
4. třída MOTÝLCI        736 169 230
5. třída VČELKY          777 970 920


Denní program

6.30 – 8.00 příchod dětí, přivítání, volné hry
7.40 – 8.00 snídaně
8.00 – 9.20 komunitní kruh, spontánní a řízené činnosti
9.20 – 9.30 hygiena, dopolední svačinka
9.30 – 11.15 pobyt venku se spontánní pohybovou aktivitou, vycházky
11.30 hygiena, oběd
12.15 – 14.00 odpolední odpočinek s pohádkou
14.15 – 16.30 odpolední svačinka, individuální a skupinové činnosti, spontánní hry

Letní prázdniny

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách je přerušen zpravidla na 5 týdnů, a to se souhlasem zřizovatele.