Aktivity MŠ

Kroužky

Angličtina

Výuka angličtiny probíhá v naší školce 1x týdně pod vedením kvalifikované lektorky.
Děti se s angličtinou seznamují prostřednictvím her, písniček a pohybu.

Plavání

Každoročně v jarních měsících organizujeme pro předškolní děti kurz plavání v Dětském centru Vlnka.
Kurz vedou kvalifikované a zkušené lektorky a přizpůsobují jej aktuálním dovednostem dětí. Děti se učí plavat zábavnou formou, používají hravé plavecké pomůcky.

Akce naší školky

Během roku pořádáme a navštěvujeme nejrůznější akce:​

 • divadelní představení
 • koncerty
 • hudební představení
 • kouzelnické vystoupení
 • Městskou knihovnu Zlín (besedy v knihovně)
 • divadlo Malá scéna
 • loutkové divadlo
 • Mikulášskou besídku
 • Africké bubnování
 • Vánoční jarmark pro Zuzanku
 • Štědrý den v MŠ
 • Vánoční koledování
 • zimní olympijské hry
 • letní olympijské hry

Zapojili jsme se do těchto projektů:

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Cílem celoročního projektu pro děti je pomocí následujících pohybových dovedností a rozvíjení poznání, objevovat svět:

 • přirozená cvičení – atletika
 • obratnost – gymnastické dovednosti
 • manipulace s míčem
 • netradiční činnosti
 • rozvíjení poznání

 

Celé Česko čte dětem

Naše školka je součástí tohoto projektu.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve.
Každodenní čtení dětem pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší způsob, jak děti učit lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k budoucímu učení a zlepšovat jejich soustředěnost. Důležité jsou také prokazatelné změny v chování dětí, kterým dospělí denně čtou. Děti jsou klidnější, zlepšuje se konstruktivní myšlení a sociální kompetence, mají větší zájem o spolupráci, projevují větší úctu k dospělým atd.​
Každodenní kontakt s psaným slovem je osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst a vychovávat z nich čtenáře.