Stravování a platby

Přehled plateb pro rodiče

Aktuální platby za měsíc červen 2022 (PDF)
aktualizace 10. 6. 2022

Bankovní spojení

pro zaplacení školného a stravného

1422324309/0800

ŠKOLNÉ

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 činí 623 Kč za kalendářní měsíc.

Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) je poskytováno bezúplatně, děti s odkladem školní docházky na škol. rok 2021/2022 neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.​

Platba školného se provádí bezhotovostním převodem, nebo inkasem, na účet MŠ: 1422324309/0800
a to vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

STRAVNÉ​

Platbu za odebranou stravu uhradí rodiče dítěte do 15. dne následujícího měsíce a to bezhotovostním převodem na účet MŠ: 1422324309/0800 nebo inkasem (po zavedení souhlasu s inkasem).

Cena stravného
Děti do 6 let  Kč/den
přesnídávka 15
oběd 25
svačinka 9
Celkem:
náklady na potraviny (bez režie)
49
Děti od 7 let Kč/den
přesnídávka 17
oběd 29
svačinka 9
Celkem:
náklady na potraviny (bez režie)
55

Vypracovala:
Jitka Hellingerová Garlíková, vedoucí ŠJ MŠ