Stravování a platby

Přehled plateb pro rodiče

 Aktuální platby za měsíc Květen 2020 (PDF)

aktualizace 14. 5. 2020


ŠKOLNÉ

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 činí 580 Kč za kalendářní měsíc.

Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) je poskytováno bezúplatně, děti s odkladem školní docházky na škol. rok 2018/2019 neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.​

Platba školného se provádí bezhotovostním převodem, nebo inkasem, na účet MŠ: 1422324309/0800
a to vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.


STRAVNÉ​

Bankovní spojení pro zaplacení školného a stravného:
1422324309/0800

Platbu za odebranou stravu uhradí rodiče dítěte do 15. dne následujícího měsíce a to bezhotovostním převodem na účet MŠ: 1422324309/0800 nebo inkasem (po zavedení souhlasu s inkasem).

Cena stravného
Děti do 6 let  Kč / den
přesnídávka 10
oběd 24
svačinka 7
Celkem:
náklady na potraviny (bez režie)
41
Děti od 7 let Kč / den
přesnídávka 12
oběd 24
svačinka 8
Celkem:
náklady na potraviny (bez režie)
44

Vypracovala:
Jitka Hellingerová Garlíková, vedoucí ŠJ MŠ