Stravování a platby

Přehled plateb pro rodiče

Aktuální platby zde (PDF)
aktualizace 4. 6. 2024

Bankovní spojení

pro zaplacení školného a stravného

1422324309/0800

ŠKOLNÉ

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 činí 770 Kč za kalendářní měsíc.

Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) je poskytováno bezúplatně, děti s odkladem školní docházky na škol. rok 2023/2024 neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.​

Platba školného se provádí bezhotovostním převodem, nebo inkasem, na účet MŠ: 1422324309/0800
a to vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

STRAVNÉ​

Platbu za odebranou stravu uhradí rodiče dítěte do 15. dne následujícího měsíce a to bezhotovostním převodem na účet MŠ: 1422324309/0800 nebo inkasem (po zavedení souhlasu s inkasem).

Cena stravného
Děti do 6 let  Kč/den
přesnídávka 15
oběd 30
svačinka 10
Celkem:
náklady na potraviny (bez režie)
55
Děti od 7 let Kč/den
přesnídávka 17
oběd 34
svačinka 10
Celkem:
náklady na potraviny (bez režie)
61

Vypracovala:
Jitka Hellingerová Garlíková, vedoucí ŠJ MŠ