Myšičky

Jsme třída nejmladších dětí

Paní učitelky

Bc. Daniela Janoušková

Sabina Košelíková

Naše motto

Dobré ráno, dobrý den,
na co si dnes zahrajem?

Zvykáme si vydržet bez maminky, seznamujeme se s novými kamarády. Osvojujeme si základní hygienické návyky. Hrajeme si, každý den cvičíme – se stuhami, s drátěnkami, s padákem, s malými míčky, s dřevěnými činkami, při hudbě nebo s motivací. Rozvíjíme odvahu a obratnost – na kladině, trampolíně, různých překážkových dráhách. Moc rádi zpíváme u klavíru, zkoušíme hrát na orffovy rytmické nástroje a v rámci prevence respiračních chorob foukáme do zobcové flétny. Malujeme, kreslíme, modelujeme, zkoušíme správně držet nůžky a stříhat. Každý den před poledním odpočinkem nám paní učitelka čte nebo vypráví pohádku. Celý den děláme spoustu dalších skvělých věcí.

​Zkrátka – jsme moc šikovné „Myšičky“ 🙂