Ježečci

Paní učitelky

Mgr. Lucie Ondíková

Barbora Urbanová

Asistentka pedagoga

Lenka Kotasová

Naše motto

Ježci,ti se rádi mají,
vzájemně si pomáhají.
My jsme ježci kamarádi,
všichni se tu máme rádi.
Hrajeme si,tancujeme,
nikdy smutní nebudeme.

Naši třídu tvoří děti ve věku 5-6 let. Hravou formou rozvíjíme všestrannou dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství a vytváříme pohodové prostředí.​

Zaměřujeme se na ekologii, hudebně pohybové činnosti, sportovní aktivity, logopedickou prevenci a připravujeme děti na plynulý přechod do ZŠ.