Prohlášení o přístupnosti

Tyto internetové stránky jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost obsahu. Splňují zásady přístupnosti podle Pravidel přístupnosti pro weby veřejné správy. Stránky jsou navrženy tak, aby byly dostupné i pro osoby se specifickými potřebami. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5 a pomocí kaskádových stylů CSS. Stránky jsou přístupné i bez Javascriptových funkcí. Některé informace na tomto serveru jsou v podobě PDF dokumentů. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. V některých případech může být dokument zveřejněn ve formátu DOC. Takovýto soubor dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu skola@msbudovatelska.cz.