Informace ohledně obnovení provozu

Vážení rodiče,

s vysokou pravděpodobností částečně obnovíme provoz 12.4.2021. Do mateřské školy
budou moci docházet pouze předškoláci, ve skupinách po maximálně 15 dětech a při
absolvování AG testu 2 x za týden. Děti do skupin vylosujeme a pokud se nic nezmění,
tak Vás v nejbližší době budeme informovat, kdy budete moci přijít.

Těšíme se na Vás.