Informace k obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

Od pondělí 12.4 obnovujeme v omezeném režimu provoz. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je absolvování testu (odběrové místo je pro všechny v budově jeslí). Test poskytne škola nebo je možné použití jednoho ze schválených testů (odkaz na seznam je uvedený níže). Rodič jej přinese nerozbalený a dítě ho absolvuje na místě. Test provede rodič, případně na žádost rodiče pracovník školy (absolvent akreditovaného zdravotnického kursu). Poté rodič s dítětem počká 15 minut na výsledek a v případě negativního výsledku dítě předá dítě pracovníkům školy, kteří ho odvedou do šatny a následně i třídy. K testování se může dítě dostavit pouze tehdy, nemá li příznaky infekčního virového onemocnění. Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Při vyzvedávání dítěte z MŠ jen zazvoníte a nahlásíte jméno dítěte, do budovy samotné již prosím nevstupujte. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně v den nástupu dítěte do MŠ (hlaste prosím dopředu). V případě nejasností, nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vás.

Seznam schválených testů:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Webové stránky k testování

https://testovani.edu.cz/