Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

je naší povinností Vás informovat, že byl ve škole potvrzen případ onemocnění COVID-19. Některé děti byly během pobytu ve škole v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2.

Těmto dětem bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jeho rodinné příslušníky. Prosím očekávejte doručení sms zprávy s odkazem na sebetrasovací formulář. Pokud se rozhodnete tuto možnost nevyužít, tak Vás bude ohledně karantény telefonicky kontaktovat trasovací centrum hygienické stanice. Již dnes je však nutné zajistit, aby Vaše dítě zůstalo doma.

Karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

  • po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který Vaše dítě absolvovalo 5.-7.den od posledního kontaktu a pokud nemá zdravotní obtíže
  • po 14 dnech v případě, že Vaše dítě neabsolvovalo PCR test.