Návštěva ZUŠ Okružní

V pátek 22. 4. 2022 navštíví třída Ježků a Včelek Základní uměleckou školu Zlín – Jižní Svahy, kde prozkoumají veškerá zákoutí, objeví spoustu známých i neznámých hudebních nástrojů a zjistí, co všechno můžou v ZUŠ navštěvovat.

Těšíme se na jejich zážitky.