Zápis k prázdninovému provozu

Zápis k prázdninovému provozu proběhne 19. 5. 2022 od 8:00 – 16:00. Přihlášku můžete přinést osobně, poslat datovou schránkou nebo emailem.

Formulář naleznete na našich stránkách v sekci dokumenty. K přihlášce bude nutné přiložit kopii potvrzení o očkování (z přihlášky nebo evidenčního listu), tu Vám vydá mateřská škola, kam Vaše dítě běžně dochází.