Návštěva Obvodní knihovny Jižní Svahy

Návštěva Obvodní knihovny Jižní Svahy tentokrát na téma Radujme se, Veselme se.

7. 12. třída Berušek
12. 12. třída Včelek
19. 12. třída Motýlků