Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci dítěte na schůzce, která bude 14. 6. od 15:30 v první budově Mateřské školy Budovatelská.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí mají možnost nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a poradit se o dalším postupu dne 31. 05. 2023 v ředitelně MŠ od 08:00 do 16:00, případně po telefonické domluvě i jindy.

rozhodnuti_seznam_prijatych-2023