Co nás ještě v červnu čeká?

1.6.  Karneval a pohádková cesta za pokladem (všechny třídy)

6.6.   Stolní tenis (Včelky)

8.6.   Návštěva chovatele dravců s ukázkami – v naší MŠ (všechny třídy)

8.6.   Den se sporťáčkem (Včelky a Ježci)

12.6. Návštěva Muzea JVM ve Zlíně (Berušky)

13.6.  Návštěva Muzea JVM ve Zlíně (Motýlci) 

13.6.  Stolní tenis (Ježci)

14.6.  Loutkové divadlo Popelka (všechny třídy)

19.6. Výlet do KovoZoo (všechny třídy)

27.6. Návštěva Muzea JVM (Motýlci)

27.6. Pasování předškoláků (pouze děti ze tříd Včelky a Ježci, které v září nastupují do první třídy ZŠ)