Zápis do MŠ – letní provoz

Zápis na letní prázdniny se týká dětí, jejichž MŠ je v určitém termínu uzavřena a rodiče chtějí využít možnosti umístit dítě do jiné mateřské školy. 

Konkrétní informace naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ. Důležitou zprávou pro všechny zákonné zástupce je, že všechny školky na Jižních svazích mají stanovený datum zápisu (pro letní provoz) na úterý 21. 5. 2025. Rodiče k zápisu potřebují vyplněnou přihlášku a kopii potvrzení o očkování z kmenové školky, které Vám na vyžádání nachystají vaši pedagogové ♥